Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 Пресцентър  
 

Новини
Ден на отворените врати
Обяви за свободни работни места
Анкета
Анкета за граждани

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с годишна инвентаризация на делата в Районен съд – Хасково, на основание чл. 93, ал. 1 и чл. 148, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата и Заповед на Административния ръководител на Районен съд – Хасково № АД-2 от 08.01.2019 г., считано от 10.01.2019г. до 31.01.2019г. вкл. , справки по делата в „Гражданско деловодство“  и  в „Наказателно деловодство“ на Районен съд – Хасково ще се извършват, както следва:
Сутрин: от 09.00 часа до 11.00 часа;
Следобед: от 15.00 часа до 17.00 часа.
 
Без прекъсване през целия работен ден справки по дела на Районен съд– Хасково ще се извършват по деловодната програма на „Информационен център“ на етаж І на Съдебна палата – Хасково.
 
 
                                        От Ръководството на Районен съд – Хасково

 

 

 гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР