Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Полезно
Календар - насрочени дела
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Указания за потребители
Съдебни актове по граждански дела-2015г.
Съдебни актове по наказателни дела-2015г.
Архив на постановени съдебни актове
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 
 463403 
 Начална страница  
 Начало

           

             Уважаеми потребители,

           Добре дошли в официалният сайт на Районен съд град Хасково - СЪД- МОДЕЛ.
           Създадохме тази интернет - страница с идеята да бъдем полезни на всички, които искат да се запознаят със спецификата на българското правораздаване и в частност работата на Районен съд- Хасково.
          Постарахме се да я превърнем в своебразен справочник за дейностите на районния съд, предлаганите услуги, полезни връзки - изцяло информацията, която Ви е необходима.
         По този начин бързо, лесно, своевременно и приятно ще намерите отговорите на всички ваши въпроси.

      

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Звукова версия 

 

           Проект:"Консултативен форум на районните съдилища" 

Районен съд - Хасково спечели проект по Оперативна програма "Aдминистративен капацитет"
Отчетни доклади за дейността на Районен съд-Хасково 

Отчет за дейността на Районен съд-Хасково
Кодекси за етично поведение 

на българските магистрати и на съдебните служители
Полезни връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Нотариуси 

Адрес и телефони на нотариуси в Хасковски съдебен окръг
Частни съдебни изпълнители 

Частни съдебни изпълнители
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР